De Vereniging van Eigenaren, VvE, waarvoor nodig?

Een vereniging van eigenaren is nodig om de rechten en plichten van de kopers van een appartementsrecht te regelen. De garageboxen worden geleverd in de vorm van een appartementsrecht. Het plan wordt gesplitst in 42 appartementsrechten en elke appartementsrecht vertegenwoordigd een garagebox. Store-Inn wordt gevestigd op eigen grond. De VvE regelt onder andere het gemeenschappelijk onderhoud van het terrein, de gebouwen en de voorzieningen. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af en is verantwoordelijk voor de kosten voor het vastrecht van de aansluiting nutsvoorzieningen. Het verbruik van water in de algemene ruimte voor toilet en uitstortgootsteen wordt verrekend in de servicekosten. De onderhoudskosten van de autolift zijn ook onderdeel van de servicekosten.  Hiervoor zal maandelijks een vast bedrag aan servicekosten in rekening worden gebracht aan de eigenaren, afhankelijk van de grootte van de unit zullen de maandelijkse bijdragen variëren tussen ca €40,- en €50,- (Dit bedrag is exclusief water en elektraverbruik). Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld uit deelnemers in het project, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Voor de dagelijkse gang van zaken, verzorgen van de financiële administratie, verzorgen van facturen en betalingen, het plannen van ledenvergaderingen en verzorgen van notulen etc.worden afspraken gemaakt met een professioneel administratiekantoor.