Bouwkavel Lange Schaft 30 Houten

Korte beschrijving

Aan de Lange Schaft te Houten hebben wij een bouwkavel beschikbaar voor het realiseren van een bedrijfspand voor uw onderneming. Voor het bedrijventerrein de Schaft geldt een bestemmingsplan, waarin bedrijvigheid tot milieucategorie 2 wordt toegestaan. Het bedrijventerrein is gerevitaliseerd, waardoor veel oude opstallen zijn gesloopt, de verkaveling is aangepast en de omgeving is opgeknapt. er zijn nog slechts enkele kavels beschikbaar. Bovendien zijn goede mogelijkheden voor vestigen van bedrijven of instellingen met als belangrijkste activiteit, care, educatie en leisure.

Het bedrijventerrein is gesitueerd tussen de woonwijken van Houten-Noord en -Zuid, waardoor het zeer geschikt is voor bedrijven, die zich richten op de lokale markt met 50.000 inwoners. Ook de goede bereikbaarheid van omliggende gemeenten via snelwegen en een goed vertakt provinciaal wegennetwerk maakt het bedrijventerrein  zeer geschikt voor ondernemers met een regionale focus. De kavel is zeer geschikt voor 1 of meerdere ondernemers gezamenlijk door de goede ontsluitingsmogelijkheden.

Voorbeeld, een idee?

Voorbeeld, een idee?

Locatie


Voor het verkrijgen van informatie over het geldende bestemmingsplan kunt u terecht op www.ruimtelijke plannen.nl en voor informatie over Houten op www.houten.nl/ondernemers