Bouwkavel Valeton 6, bedrijventerrein de Wildeman te Zaltbommel

Korte beschrijving

Aan de Valeton 6 te Zaltbommel hebben wij een bouwkavel beschikbaar voor het realiseren van een bedrijfspand voor uw onderneming. Voor het bedrijventerrein de Wildeman geldt een bestemmingsplan, waarin bedrijvigheid tot milieucategorie 2 wordt toegestaan. Het bedrijventerrein is in ontwikkeling vanaf 2008 en er hebben zich al vele grote en kleine bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein staat bekend om de grote veiligheid. Er is een laag inbraakniveau door een goede controle door beveiliging en het gebruik van videobewaking. Op het bedrijventerrein zijn slechts weinig kavels van kleine omvang te koop. Onze kavel is heel goed op te splitsen in kavels vanaf 800m2. De kavel heeft een totale afmeting van ca. 1600m2. Een mooie kans voor een kleine ondernemer om een eigen pand te realiseren.

Het bedrijventerrein is gesitueerd op korte afstand van de A2. De Wildeman is opgezet op basis van 4 Hoven en Valeton is er daar één van. De Valeton is een rondweg met aan weerszijden bedrijfspanden en nog enkele kavels. De ontsluiting is voor alle verkeer uitstekend. Ook de goede bereikbaarheid van omliggende gemeenten via snelwegen en een goed vertakt provinciaal wegennetwerk maakt het bedrijventerrein  zeer geschikt voor ondernemers met een regionale focus, hetgeen het regionale karakter van de Wildeman benadrukt. De kavel is ook zeer geschikt voor 1 of meerdere ondernemers gezamenlijk door de goede ontsluitingsmogelijkheden.

Voorbeeld, een idee?

Verkaveling Wildeman met kavellocatie

Kaveltekening met afmetingen


Voor het verkrijgen van informatie over het geldende bestemmingsplan kunt u terecht op www.ruimtelijke plannen.nl en voor informatie over Zaltbommel op gemeente zaltbommel/bedrijven